0
0.00 Kč


Obchodní podmínkyPodmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

Prodávající – Pavel Zelenák Martínkov 60 67544 IČ:86967801. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

Kupující – jiný subjekt – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


3. Informace o kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

4. Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním nebo poškození způsobené nadměrným mechanickým tlakem, nevhodným skladováním (např. vlhkost). Pro uplatnění reklamace nás prosíme kontaktujte e-mailem na adresu pajka1976@seznam.cz. nebo telefonicky na číslo +420 737279883. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. K uplatnění stačí pouze originální doklad o koupi přiložený k zásilce.

5. Platba za zboží

Zboží lze platit osobně při převzetí od pracovníka PPL  nebo České pošty (na dobírku) nebo převodem na účet. V případě převodu na účet bude u zboží přiložena faktura s dobou splatnosti 14 dnů (u zboží objednaného na dobírku bude přiložen daňový doklad o koupi). Zboží prodávající odesílá zboží ihned, jakmile dorazí platba na účet (nebo jakmile zašlete potvrzení o platbě).

V případě, že je kupující v prodlení s úhradou objednaného zboží déle než 15 dní (tj. 15 dní po uplynutí doby splatnosti, doba splatnosti je 14 dní), je prodávající oprávněn pohledávku/y předat na základě mandátní smlouvy nebo postoupit své pohledávky, které má za kupujícím podle této smlouvy a to i bez souhlasu kupujícího. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady a poplatky spojené s vymáháním, nebo s postoupením pohledávky (zejména odměnu a provizi za vymožení, nebo postoupení pohledávky).

6. Doprava

Zásilky jsou rozesílány smluvním přepravcem společností PPL CZ s.r.o. nebo Česká pošta a.s. Při převzetí zásilky převezměte zásilku pouze pokud není nijak poškozena. V případě poškození zásilky sepište s předávajícím škodní protokol a informujte nás (viz kontakty). K objednávce se připočítá příplatek za dopravné.

Zpracováváme pouze osobní údaje zadané při objednávce. Při objednávce zadáváte Vaše jméno, příjmení, adresu (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ), email a telefon (telefon po Vás nevyžadujeme, vyplňujete ho dobrovolně a s vědomím, že budeme moci snadněji komunikovat).

Osobní údaje slouží výhradně k expedici zuboží a komunikaci Prodavající-kupující. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně (mimo uvedené dopravce).

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21.07.2008.

 
© Vyrobeno My Eshop